Tekstil kao zagađivač

Tekstilna industrija danas je jedan od najvećih zagađivača okoliša. Masovna kupovina zahtijeva i masovnu proizvodnju. Rezultati  nekih istraživanja ukazuju na to da prosječan potrošač  sada kupuje za 60% više odjevnih predmeta u odnosu na 2000. godinu. Povećan obim tekstilne proizvodnje  sigurno će doprinijeti nepovratnom uništenju okoliša, ukoliko se ne poduzmu određene mjere. Kako tekstilna industrija […]

Saznaj više

Budi eko-roditelj

  Većina nas počne ozbiljnije razmišljati o životu i svakodnevnim izazovima tek kada postanemo roditelji. Moglo bi se reći da kada se zovemo mama ili tata, s više pažnje biramo čime svoju djecu i sebe hranimo, kakav zrak dišemo, kakvu odjeću kupujemo, čime čistimo svoj dom i još druga brojna pitanja         […]

Saznaj više

Važna je ekološka svijest

Ekologija je nauka koja proučava odnose živih bića i sredine u kojoj žive. Nužno je biti svjestan činjenice da će samo zdrava i ekološki osviještena okolina omogućiti zdrav opstanak budućih generacija. Međutim, postavlja se pitanje da li smo i koliko po tom pitanju zaista i angažirani. Naša životna sredina ozbiljno je ugrožena i već sad se […]

Saznaj više