Neću kesu,imam ceker

U svijetu se svakog minuta proizvede milion plastičnih kesa. Kako bi se smanjila količina plastičnog otpada, Evropska komisija donijela je Strategiju o plastici kojom se predviđa znatno smanjenje upotrebe plastičnih kesa. U nekim zemljama plastične kese se povlače iz upotrebe, a u nekim naplaćuju. I kod nas je sve više prodavnica koje naplaćuju plastične kese […]

Saznaj više