Kako štediti električnu energiju ?

Svjedoci smo posljednjih mjeseci nestašice i poskupljenja električne energije u Evropi i svijetu.Jasno je da poskupljenjem energenata neminovno rastu cijene usluga i proizvoda. Dakle, ako želimo imati manje račune onda moramo razmisliti o manjoj potrošnji ili preciznije o štednji. Štednja električne energije kod kuće smanjuje potrebu vaše porodice za energijom, a zauzvrat pomažete u smanjenju […]

Saznaj više

Ekologika u kuhinji

Kuhinja je u svakom domu centar dešavanja, najfrekventnije mjesto i sigurno ima prostora da tamo napravimo mnoga poboljšanja po pitanju očuvanja okoliša. Razmišljanje i djelovanje u ovom pravcu nije obični hir koji će proći kako se trendovi mijenjaju.Neophodno je da ekološki prihvatljivi postupci budu način života koji je dobar za naše zdravlje, širu zajednicu i […]

Saznaj više

Smanji otpad, kompostiraj!

Tradicionalno odlaganje i spaljivanje otpada u današnje se vrijeme sve više izbjegava i zamjenjuje postupcima koji nisu štetni za okoliš. Kompostiranje je jedan od takvih postupaka, a kompostirati može svako od nas, dovoljno je da nauči nekoliko osnovnih pravila. Šta je kompostiranje? Kompostiranje je biološka razgradnja biootpada uz prisustvo zraka, potpomognuta mikroorganizmima, pri čemu nastaju […]

Saznaj više

Budi eko-roditelj

  Većina nas počne ozbiljnije razmišljati o životu i svakodnevnim izazovima tek kada postanemo roditelji. Moglo bi se reći da kada se zovemo mama ili tata, s više pažnje biramo čime svoju djecu i sebe hranimo, kakav zrak dišemo, kakvu odjeću kupujemo, čime čistimo svoj dom i još druga brojna pitanja         […]

Saznaj više