Kako su iz servisa građankama i građanima Beča pojasnili da otpad nije smeće ?

Znamo da je Beč od naše zemlje udaljen 500-700 km zavisno iz kojeg dijela Bosne i Hercegovine mjerimo. U ovaj grad za koji možemo reći da nam je u susjedstvu stižemo automobilom za oko  8 – 9 sati ili za samo sat vremena avionom.

Isto tako znamo da upravo u Beču živi mnogo građana sa Balkana, ipak  u pogledu čistoće Beč je za nas veoma dalek grad.

Osim što je čistiji od naših gradova, Beč je i evropski predvodnik u uklanjanju i upotrebi otpada.Ovaj grad se ubraja u najčistije gradove svijeta u kojem vrijedi živjeti.

Postavlja se pitanje kako to Beč može, a mi ne možemo ?

Možemo i mi samo se trebamo svi malo više potruditi, a prije toga osvijestiti.

U svrhu informisanja i edukacije o pitanjima otpada za građanke i građane Beča je izrađena brošura pod nazivom Bečka abeceda smeća.

U njenom izdanju građanke i građani na šezdesetak strana imaju napisano i slikovito pojašnjeno kako trebaju postupati sa kućnim i ostalim otpadom. U ovoj brošuri date su upute kako sortirati, ukloniti i reciklirati otpad. Koncipirana je tako da čitalac veoma brzo nađe kako se otpad pravilno odvaja i gdje se mogu odložiti problematične tvari i otpad. U abecedi odvajanja jednim pogledom se može obuhvatiti u koji otpad spada termometar, tetrapak i vrećica čaja.

Mnogobrojne kratke upute i preporuke naglašene su tako da vas potiču na pravilno odvajanje i zbirnjavanje otpada. Da bi afirmisala čitaoce Bečka abeceda smeća daje odgovor na pitanje da li odvajanje otpada ima smisla ?

Tone dobrih argumenata za odvajanje otpada

Savremeno gospodarenje otpadom – od izbjegavanja stvaranja otpada preko pravilnog odvajanja i recikliranja do deponovanja ili spaljivanja – važne su teme  kojima se bavi grad Beč u oblasti zaštite okoliša. Privredni rast, izmjenjeno ponašanje potrošača i sve više jednočlanih kućanstava postavljaju nove zahtjeve u pogledu uklanjanja otpada.

Izbjegavanje stvaranja otpada radi toga zauzima tako visoko mjesto kao i odvajanje, sakupljanje uklanjanje i recikliranje. Savremeno gospodarenje otpadom mora pokriti sve ove oblasti kako bi se osigurao cilj : grad u kome vrijedi živjeti i čist okoliš i za buduće generacije.

Da bi ovo postigao grad Beč ima službu pod nazivom M48 koja radi prema  posebnoj strategiji i metodama, ali ključnu ulogu ima saradnja sa stanovništvom. 

Izbjegavanje stvaranja otpada

Bečlijke i Bečlije svojim savjesnim ponašanjem daju bitan doprinos smanjenju količina otpada u svom gradu.Ovo pokazuje stalna potražnja sistema za zamjenu ambalaže.  

Pravilno uklanjanje otpada ima smisla

 

„Ima li uopšte koristi od odvajanja otpada?“, pita se neko kada vidi različite kontejnere. „Ko zna da li se otpad zaista pravilno uklanja?!“

 

Odgovor je naravno: da

 

Grad Beč stalno investira u poboljšano odvajanje i uklanjanje otpada, jer to čuva resurse i štedi sirovine. Za recikliranje ambalažnog materijala potreban je samo djelić energije koja se mora potrošiti za prvobitnu izradu. Pravilno recikliranje zato znači i uštedu energije i važan doprinos očuvanju klime.

Svako može učestvovati

Pravilno uklanjanje otpada vrlo je jednostavno: sistem različitih boja pomaže da se otpad pravilno razvrsta. Za daljnju stručnu obradu brine odjel MA 48. Njihove službe prazne konteinere, brinu za sortiranje i uklanjanje otpada koji se ne može više reciklirati.

Što je sakupljeni materijal pažljivije sortiran, to se može bolje iskoristiti. Recikliranjem ponovno nastaju nove sirovine.

 

Od neupotrebljivog otpada nastaje energija

 

Dok se sekundarne sirovine, kao što su plastika, staklo, metal, mogu reciklirati, odjel MA 48 odvozi ostali otpad u tri bečka postrojenja za spaljivanje otpada. Putem toplinske obrade, koja se obavlja prema najstrožijim propisima o zaštiti okoliša, od otpada nastaje čista energija koja se pretvara u toplotnu. Time grad pokriva potrebe za oko  270.000 bečkih kućanstava i daje bitan doprinos očuvanju klime.

Pogled u budućnost

Odjel MA 48 kontinuirano radi na razvoju  sistema za sakupljanje, uklanjanje i recikliranje otpada. Što više ljudi koristi ovu uslugu, to bolje funkcioniše zaštita okoliša. Zbog toga će se Grad Beč i u budućnosti zalagati za odgovorno postupanje sa otpadom, kako u interesu građana tako i u interesu zaštite okoliša.

Iz svega navedenog može se zaključiti da su brojni razlozi zbog kojih se vijedi potruditi da se približimo bečkoj praksi i pokažemo da i naši gradovi mogu biti puno čistiji.

Bitno je uspostaviti dobar sistem i ostvariti saradnju građana i nadležnih službi.

 

Nije lako ali nije ni teško, samo je važno krenuti odlučno i sa dobrim planom jer što ranije počnemo prije će rezultati biti vidljivi.

Ne možemo više gubiti dragocjeno vrijeme zbog nas i budućih generacija!

 

Komentari