Ko misli o prirodi u Bosni i Hercegovini ?

Da u Bosni i Hercegovini ima onih koji misle o prirodi govori nam činjenica da jedan cijeli tim radi na projektu koji se upravo zove „Misli o prirodi!“.

Ovaj projekat implementira Centar za promociju civilnih inicijativa, uz finansijsku podršku Švedske.

Osnovni cilj  projekta jeste povećati uticaj civilnog društva o zaštiti okoliša kroz umrežavanje organizacija civilnog društva, institucija, stručnih lica, medija i mladih ljudi za zajedničko, sinhronizirano i snažno djelovanje na lokalnom nivou.

Kako bi ostvarili zacrtani cilj ovaj projekat struktuirali su na način da ga čini pet osnovnih komponenti:

Zagovaranja

Unapređenje zaštite okoliša jedino je moguće kroz diverzificiran pristup problemskim oblastima, ali i zajedničko djelovanje, sistematičan i naučno utemeljen pritisak civilnog društva na donosioce odluka i zagađivače, te podizaje svijesti o važnosti okoliša u poboljšanju standarda života.Članovi ovog projetknog tima izradili su i publikovali  Priručnik za zagovaračke kampanje prema kompanijama.

Eko HUBovi

Kompleksnost pitanja  okoliša zahtijeva kontinuiranu prisutnost na loklanom nivou, ekspertizu u oblasti zaštite okoliša, umreženost sa lokalnim akterima, mogućnost komunikacije sa mladima, školama i medijima, te kapacitete za pružanje edukativne i stručne podrške drugim organizacijama i školama.

Na osnovu javnog poziva odabrano je 9 okolišnih organizacija u Bosni i Hercegovini, koje imaju relevantno iskustvo u ovoj oblasti da koordiniraju Eko HUBovima. Informaciju o tome  koji eko HUB djeluje u vašoj blizini potražite na stranici projekta „Misli o prirodi!“.

Eko škole

Kako bi osigurali održivost projekta članovi ovog tima kontinuirano rade sa školama i ministarstvima obrazovanja na entitetskim i kantonalnim nivoima. Eko škole su osnovne i srednje škole koje posvećuju pažnju pitanjima zaštite okoliša, kako u samoj školi tako i u lokalnoj zajednici. U okviru projekta „Misli o prirodi!“ na osnovu javnog poziva objavljenog krajem prošle godine odabrane su škole koje su već počele sa implementacijom projekta. Učešće je  dobrovoljno i ne ometa primjenu usvojenog nastavnog plana i programa. Eko školama su na raspolaganju resursi – znanje kroz učešće na konferencijama, edukacijama i drugim projektnim aktivnostima, kao i materijalni resursi za unapređenje rada na zaštiti okoliša.

Škole koje pokažu zainteresovanost za unapređenje plana i programa rada škole, vannastavnih aktivnosti i edukaciju u oblasti zaštite okoliša, imaće priliku da dobiju certifikat Eko škola.Za bolje razumijevanje cijelog koncepta tim projekta „Misli o prirodi!“ izradio je i objavio  Priručnik s modulima o okolišnim/ekološkim jednicima za osnovne i srednje škole Ekoškologija. Spisak eko škola možete  pronaći na sljedećem linku.  

 

Mladi

Kreirajući ovaj projekat prepoznato je da je uključenost i proaktivan pristup mladih okolišnim pitanjima jedna od najznačajnijih komponenti koja se prožima kroz sve planirane aktivnosti u vidu kampanje podizanja svijesti i promocije okolišnih pitanja.

Eko mladi su mlade osobe koje misle o prirodi, zanimaju se za svoje okruženje, ekologiju, te aktivno učestvuju u zaštiti okoliša. Predani čalnovi ovog tima različitim kampanjama nastoje na zanimljiv način potaći mlade da uzmu aktivnije učešće u pitanjima iz oblasti zaštite okoliša, te stvoriti od njih mlade eko lidere.

 

Eko mediji

Eko mediji su oni mediji u Bosni i Hercegovini koji se ozbiljnije posvećuju temama vezanim za zaštitu okoliša, poput klimatskih promjena, zagađenja zraka, vode i tla, energijske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, upravljanja otpadom i slično.

Članovi ovog projektnog tima prepoznali su da se  trenutna praksa medijskog pokrivanja navedenih tema uglavnom  zasniva na pukom izvještavanju, te da je za ozbiljnije eko novinarstvo potrebno praviti istraživačke priče. Stoga su pokrenuli usko specijaliziranu edukaciju za eko novinarke i novinare.

U okviru projekta, osim edukacija za novinare i novinarke, bit će organizovane i edukacije za zainteresovane građane i građanke novinare/ke koji bi htjeli dati svoj doprinos. 

Građane i građanke, aktivisti i aktivistkinje organizacija civilnog društva i akademske zajednice, koji/e su zainteresovani/e i imaju potrebno stručno znanje o problemima vezanim za zaštitu okoliša, te učestvuju u podizanju svijesti o važnosti ovih tema kroz informisanje javnosti, predstavljaju eko građane novinare/ke.

 

Osim već nabrojanih aktivnosti  projekat „Misli o prirodi!“, kroz bespovratne grantove finansira još 13 projekata od kojih su neki već okončani – a trenutno se na osnovu javnog poziva vrši selekciju još 15 njih. Do sada su finansirana tri projekta inicijativa društvene odgovornosti kompanija, četiri projekta zagovaračkih mreža, te šest medijskih projekata.

Za kraj bi smo naglasili da su kroz pomenute grantove provedene zaista sjajne inicijative i akcije na terenu o čemu možete pročitati klikom na mislioprirodi.ba/odobreni-grantovi/

Ukoliko i vi mate eko projekat  i želite da ga predstavimo pišite na našu mail adresu info@ekoputokaz.com

Hvala što čitate Ekoputokaz, smjer za bolju budućnost.

 

 

Komentari