Neću kesu,imam ceker

U svijetu se svakog minuta proizvede milion plastičnih kesa. Kako bi se smanjila količina plastičnog otpada, Evropska komisija donijela je Strategiju o plastici kojom se predviđa znatno smanjenje upotrebe plastičnih kesa.

U nekim zemljama plastične kese se povlače iz upotrebe, a u nekim naplaćuju. I kod nas je sve više prodavnica koje naplaćuju plastične kese ako niste ponijeli svoju.

 

Pretjerana i neracionalna upotreba plastičnih kesa je nešto što uveliko karakterizira naše kupovne navike. Dok jedan prosječan Nijemac potroši svega 60 kesa godišnje, na našim prostorima se za isti period upotrijebi i do 500 kesa po stanovniku.

Ako sebi postavimo pitanje gdje završavaju upotrijebljene kese, ne trebamo puno razmišljati. Odgovor je jednostavan: na deponijama, u riječnim koritima, na granama drveća i na drugim mjestima u prirodi.

Možemo li to promijeniti? Naravno da možemo!

Kada bismo umjesto jednokratnih, pa čak i višekratnih kesa upotrijebili platnene cekere, učinili bismo puno za očuvanje naše životne sredine.

Plastične kese koristimo nekoliko minuta, a za njihovu razgradnju potrebno je više stotina godina. Naprimjer, svako od nas svrati u pekaru da kupi pecivo, koje dođe upakovano u papirnu a zatim u plastičnu kesu. Pecivo pojedemo za nekoliko minuta, a kesu bacimo. Kesu smo koristili veoma kratko, a onda će ona završiti na deponiji ili u vodi. Svako od nas treba samo malo povesti računa i možemo spasiti Planetu.

Sve su ovo razlozi da u kupovinu ponesemo svoj platneni ceker ili više njih ako kupujemo više proizvoda. Cekera ima raznih, od tanjeg ili debljeg materijala, jednobojnih i šarenih, s dužim ili kraćim ručkama, s pregradama ili bez njih. Sami odaberite koji vama najviše odgovara.

 

Koji god da odaberete, jedno je sigurno – nećete uzeti plastičnu kesu i doprinijet ćete da nam okolina bude manje zagađena.   

Eto, već ste napravili nešto dobro za sebe i druge.

Samo tako nastavite, za čiste rijeke i životnu sredinu ✔

Komentari

2 thoughts to “Neću kesu,imam ceker”

Comments are closed.