Važna je ekološka svijest

Ekologija je nauka koja proučava odnose živih bića i sredine u kojoj žive. Nužno je biti svjestan činjenice da će samo zdrava i ekološki osviještena okolina omogućiti zdrav opstanak budućih generacija. Međutim, postavlja se pitanje da li smo i koliko po tom pitanju zaista i angažirani. Naša životna sredina ozbiljno je ugrožena i već sad se […]

Saznaj više