Smanji otpad, kompostiraj!

Tradicionalno odlaganje i spaljivanje otpada u današnje se vrijeme sve više izbjegava i zamjenjuje postupcima koji nisu štetni za okoliš.

Kompostiranje je jedan od takvih postupaka, a kompostirati može svako od nas, dovoljno je da nauči nekoliko osnovnih pravila.

Šta je kompostiranje?

Kompostiranje je biološka razgradnja biootpada uz prisustvo zraka, potpomognuta mikroorganizmima, pri čemu nastaju ugljen dioksid, voda, toplota i kompost-humus. To je jedan od najstarijih i najprirodnijih načina recikliranja otpada.

Zašto kompostirati?

  • 30% kućnog otpada čini organski otpad
  • Kompostiranjem se količina otpada koja završava na odlagalištu smanjuje za 1/3
  • Dobivamo kvalitetno organsko gnojivo koje je potpuno besplatno
  • Kompost poboljšava strukturu tla i sprečava isušivanje

Šta se može kompostirati?

Kompostirati se može gotovo sav biljni otpad iz kuhinje, vrta, voćnjaka i travnjaka. Kvalitetan kompost ćemo dobiti ako dobro izmiješamo podjednaku količinu biootpada bogatog azotom i biootpada bogatog ugljikom.

Sigurno se pitate koji otpad je bogat azotom, a koji ugljikom?

 E pa nastavite čitati i naučićete 

Biološki otpadni materijali bogati azotom su:

– Ostaci i kora voća i povrća

– Talog kafe i čaja

– Pokošena trava

– Korov i ostaci biljaka iz vrta

– Uvenulo cvijeće

Biootpad bogat ugljikom je :

– Lišće

– Usitnjeno suho granje

– Slama i sijeno

– Ostaci od orezivanja voćaka i vinove loze

– Piljevina i hoblovina

Mogu se umiješati i :

– Papirnate kutije za jaja

– Dobro usitnjene ljuske od jaja

– Kamena prašina

 

 

Šta se ne smije dodavati u kompost?

– Novinski papir, časopisi u boji, plastika, metal, staklo, lijekovi

– Vrećice za prašinu iz usisavača, pelene, pepeo i ostaci uglja

– Biootpad koji je bio u dodiru s naftom, benzinom, bojama i pesticidima

– Izmet pasa i mačaka

– Osjemenjeni korov, bolesne biljke, lišće oraha

 – Meso, kosti te mliječni proizvodi

Savjet plus: Kora nekih agruma, posebno limuna usporava kompostiranje pa ih treba koristiti u što manjoj količini

 

Nadamo se da smo vas naveli na razmišljanje i odluku da i vi počnete kompostirati i tako smanjite kućni otpad. Detaljan postupak kompostiranja pročitajte u tekstu Kompostiranje korak po korak

 

 

Komentari